Venezuelasta vaarassa muodostua uusi Syyria

Venezuela_en_Crisis2-696x809

Artikkelikuva (uudelleenrajattu): Kenneth Rodríguez, 2017 (CC BY-SA 4.0)

”Kansainvälisellä eliitillä on aina ollut mieltymys vallanvaihdoksiin”, toteaa Brandon Smith artikkelissaan Is Venezuela On The Verge Of Becoming Another Syria?[1] Vallanvaihdoksilla saadaan karsittua pois kansallisvaltiot, jotka vastustelevat eliitin havittelemaa keskitettyä taloudellista ja poliittista valtaa. Lisäksi vallanvaihdoksia on tapahtunut tilanteissa, joissa aiemmin globaalille eliitille tottelevaiset nukkehallitsijat ovat hylänneet käsikirjoituksen, jota heidän oli määrä noudattaa, ja kääntyneet tahtipuikon heiluttajia vastaan. Monet näistä ovat joko olleet diktaattoreita tai heidät on sellaisiksi kuvailtu, joten useimmissa tapauksissa eliitin ei ole ollut vaikeaa saada enemmistön tukea toimilleen.

Smith uskoo syiden vallanvaihdoksille ja tiettyjen maiden epävakauttamiselle muuntuneen hieman viime vuosien aikana. Enää ei olisi tavoitteena ainoastaan näiden maiden tuominen saman sateenvarjon alle keinoja kaihtamatta, vaan myös maailmanlaajuisten kiistakysymysten synnyttäminen. Toisin sanoen eliitti käyttäisi räjähdysherkkiä pisteitä eri puolilla maailmaa liitoskohtina, joiden kautta valtaosa maailmasta saataisiin liitettyä osalliseksi tiettyihin riitoihin ja selkkauksiin – joko taloudellisiin tai myös aseellisiin konflikteihin.

Yksi tällainen piste oli ja on edelleen Syyria, jonka epävakauttaminen alkoi arabikevään mainingeissa. Lännen rahoittamat vallankaappaukset Tunisiassa, Libyassa ja Egyptissä loivat pohjaa ääriliikkeille ja sotilastason aseiden laajamittaiselle virralle näiden käsiin. Barack Obaman hallinto käytti kaaosta hyväkseen kouluttaakseen ”maltillisia kapinallisia”[2], joista myöhemmin muodostui Isis. Vaikka Donald Trumpin hallinto virallisesti lopetti Isisiin sidoksissa olevien kapinallisryhmien varustamisen, epävirallinen tuki on kuitenkin jatkunut, kuten myös Israelin suorittamat iskut Syyrian ilmatilaan.

Syyrian tilanteella on ollut potentiaalia vetää useita maita – mm. Yhdysvallat, Venäjä, Israel ja Iran – yhteenottoihin toisiaan vastaan. Smith esittää, ettei tämä tapahtunut vahingossa vaan täysin tarkoituksellisesti. Ainoa syy, miksi Syyriaa ei täysin päästy hyödyntämään, oli vehkeilyn paljastuminen vaihtoehtoisen median toimesta. Globalistit eivät voineet sysätä amerikkalaisjoukkoja Isis-terroristien avuksi Bashar al-Assadin hallintoa kaatamaan toivomallaan laajuudella, kun valtamedian maalaama kuva puhtoisista ja urhoollisista vapaustaistelijoista vaihtui vaihtoehtoisen median paljastamiin ääriliikkeiden suorittamiin julmuuksiin ja väkivallantekoihin.

Yhtäläisyyksiä Syyrian tilanteeseen

Vaikka globalistit eivät ole saaneet haluamaansa tulosta Syyriassa, ei se estä heitä yrittämästä uudelleen jossakin muualla. Venezuela on Syyrian tavoin räjähdysherkkä piste. Maalla on läheisiä yhteyksiä Venäjään ja Kiinaan, joista ensin mainittu on toimittanut aseita Venezuelan armeijalle ja äänekkäästi vastustanut Yhdysvaltojen sekaantumista tilanteeseen sotilaallisesti.[3] Kiina ja Venäjä tukevat presidentti Nicolas Maduroa, kun taas Yhdysvallat ja useat Euroopan maat ovat asettuneet tukemaan oppositiojohtaja Juan Guaidóa. Trumpin hallinnon asettamat pakotteet Venezuelaa kohtaan ovat kärjistäneet tilannetta, ja maan hallinto pitää niitä ”pahimpana aggressiona venezuelalaisia kohtaan”.[4]

Kuten myös Vastavalkean julkaisemasta artikkelista käy ilmi, on eliitti valmistellut Venezuelan hallinnon vaihtoa pitkään ja yritti kaikin keinoin päästä eroon jo Marudoa edeltäneestä Hugo Chávezista.[5] Yhdysvallat on usein ennenkin sekaantunut Etelä- ja Keski-Amerikan maiden asioihin tuhoisin seurauksin. Esimerkiksi Ronald Reaganin aikakauden kommunismin vastaiset vallankaappaukset El Salvadorin kaltaisissa maissa saivat aikaan sisällissotia. Valtaan pääsi väkivaltaisia hallintoja, jotka eivät epäröineet käyttää kuolemanpartioitakaan. Näin ollen ei voida pitää sattumana, että Syyriassakin Yhdysvallat toimi samaan tapaan yrittäen hyödyntää ääriliikkeitä ja kuolemanpartioita.

Smith muistuttaa, että tuki ääriliikkeille Syyriassa alkoi alun perin humanitaarisiksi avustuksiksi naamioituna. Jälleen kerran Yhdysvallat on luvannut lähettää humanitaarista apua – tällä kertaa Venezuelan väestölle ja oppositioryhmille.[6] Tämän tulisi soittaa hälytyskelloja, sillä globalistit eivät ole olleet erityisen luovia taktiikoissaan, vaan käyttävät samoja menetelmiä uudestaan ja uudestaan, koska ovat useammin onnistuneet kuin epäonnistuneet.

Venezuelan tilanteen mahdolliset seuraamukset

Mikäli Venezuelan tilanne eskaloituu Syyrian tapaan, arvelee Smith Venäjän ja Kiinan tekevän omat siirtonsa. Vastakkainasettelun Syyrian ja Venezuelan kaltaisilla alueilla hän ei usko lopulta johtavan massiiviseen ydinaseilla käytävään maailmansotaan, vaan täyden skaalan taloudelliseen sotaan ja joihinkin pienempiin alueellisiin konflikteihin.

Aiemmassa kirjoituksessaan Smith varoittaa, että Venezuelan taloudellinen romahtaminen voisi levitä sitä ympäröiviin maihin[7] – aivan kuten Kreikan taloudellinen tilanne on vaikuttanut muihin EU-maihin. Tämän kaltainen romahdus Etelä-Amerikassa vastaisi sattumoisin tietyllä tavalla skenaariota, jota on kuvailtu Iran–contra-skandaalin aikaan esille tulleessa salaisessa Pentagonin suunnitelmassa Rex 84 (Readiness Exercise 1984), joka puolestaan on osa laajempaa kokonaisuutta nimeltä Operaatio Garden Plot. Rex 84:ssä varaudutaan ottamaan käyttöön sotatilalain kaltaisia toimenpiteitä levottomuuksien ilmaantuessa. Hallitus saisi jopa pidättää laajoja ihmisryhmiä täysin mielensä mukaan.

Dokumentin mukaan yksi tärkeimmistä Rex 84:n kaltaisiin toimiin johtavista ”levottomuuksista” olisi maahanmuuttajien tulva Etelä-Amerikasta. Tällaisen tilanteenhan Venezuelan romahtaminen voisi hyvinkin laukaista. Vaikka moni maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuva saattaisi olla mielissään laittomien maahantulijoiden tehokkaista joukkopidätyksistä, ei Smith pidä lainkaan hyvänä asiana, että kansalaiset antaisivat täyden hyväksynnän hallituksen mielivaltaisille toimille. Historia on opettanut, että yhden laajan ryhmän vapauden menetys johtaa helposti vapauden menetykseen kaikille muillekin.

Venezuelan taloudelle on aiheuttanut viime vuosina ongelmia öljyn hinnan raju putoaminen ja siitä aiheutunut hyperinflaatio. Elintarvikkeista on ollut pulaa ja hallitus on saanut osakseen kritiikkiä.[8] Varmasti maalla on sisäisiäkin ongelmia, mutta suurena esteenä sen elpymiselle ovat Yhdysvaltojen asettamat pakotteet, mistä voisi päätellä, ettei Yhdysvallat todellisuudessa ole kiinnostunut maata auttamaan, vaikka humanitaarisia avustuksia lupaileekin.

Smith huomauttaakin, että mikäli Yhdysvaltain hallitus toivoo Venezuelan romahtavan, saattaisi tämä tapahtua pelkästään odottamalla. Mutta tapahtuisiko se niin suurella varmuudella ja nopeudella kuin eliitti toivoo? Ja mikäli tavoitteena on muodostaa uusi Syyria lähelle Yhdysvaltoja, sotilaallinen sekaantuminen vieraan maan asioihin olisi todennäköisesti jälleen tarpeen. Monet näkevät tällaisen sotkeutumisen muiden maiden asioihin Yhdysvaltojen keinona pönkittää valta-asemaansa. Varmasti se sitäkin on, mutta Yhdysvaltojen sotilaallinen puuttuminen Venezuelan tilanteeseen voisi kuitenkin olla haitallista myös sille itselleen.

Kiina saisi jälleen yhden syyn lisää luopua Yhdysvaltain valtion velkakirjoista. Näin menettelemällä se saattaisi itsekin ottaa takkiin merkittävän summan. Mutta kuten Tuuli Koivu Nordean blogissa kirjoittaa viitaten Kiinan tutkija Mikael Mattliniin, ”Kiinan taloudelliset intressit ovat alisteisia poliittisille ydinintresseille” ja ”[se] on valmis taloudellisiin uhrauksiin turvatakseen poliittiset prioriteettinsa”.[9] Dollarin asema maailman varantovaluuttana olisi vaakalaudalla ja maailman talous kokisi sen myötä melkoisia muutoksia. Yhdysvallat luonnollisesti kärsisi tilanteesta eniten, ja vihatun Trumpin ollessa presidentti yleinen mielipide maailmalla saattaisi olla, että tämä on jopa täysin ansaittua.

Mutta olisiko Yhdysvaltojen ja dollarin romahdus globalisteille hyvä vai huono asia? Smith on asiasta kirjoittanut jo pitkään ja katsoo edelleen, että Yhdysvallat ja dollari eivät ole globalisteille tärkeitä pidemmällä tähtäimellä, vaan lopullisena tavoitteena olisi siirtyminen dollarista ja muista kansallisista valuutoista yhteiseen maailmanvaluuttaan. Yhdysvaltojen horjahtaessa itäiset valtiot Kiina ja Venäjä pääsisivät taloudellisesti niskan päälle, mutta nekin ovat avoimesti ilmaisseet tukensa Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) hallinnoimalle järjestelmälle ja niillä on muutoinkin läheisiä siteitä globalisteihin. Tämän vuoksi Smith ei näe, että kansainvälinen eliitti olisi vaarassa menettää otteensa uudessa moninapaisessa maailmassakaan, vaan että dollarin romahdus olisi ensi askel pyrkimyksissä uuteen maailmanvaluuttaan.

Lopuksi

On toki mahdollista, että Donald Trump todella uskoo voivansa ”tehdä Amerikasta jälleen suuren” ja toimii ainoastaan tältä pohjalta eikä globalistien suunnitelmien mukaisesti. Varmaa on silti, että globaali eliitti havittelee uutta maailmanvaluuttaa. Onhan se jo 30 vuotta sitten avoimesti ilmaissut suunnittelevansa sitä.[10] Onko aika sitten kypsä ja pyrkiikö se hyödyntämään Venezuelan tilannetta edistääkseen näitä suunnitelmiaan vai tyytyykö se vielä harjoittamaan imperialismia Yhdysvallat välikätenään?

Joka tapauksessa vaihtoehtoisen median on jälleen oltava tarkkana, sillä valtamedia on moneen kertaan osoittanut epäluotettavuutensa kriisitilanteista ja konflikteista raportoidessaan, eikä siihen voi Venezuelan tapauksessakaan luottaa. Paljon tuhoa ja kuolemaa Syyrian konfliktistakin valitettavasti on aiheutunut, mutta jos vaihtoehtoinen media onnistui edes osittain pilaamaan globalistien suunnitelmat siellä, on sillä mahdollisuudet tehdä niin myös Venezuelan tapauksessa.

(Huom. Tämä kirjoitus on aiemmin julkaistu Vastavalkeassa 19.3.2019. Kiitokset Vesa Raiskilalle kirjoituksen editoinnista.)

Lähdeviitteet

[1] Smith, Brandon | Alt-Market (20.2.2019): Is Venezuela On The Verge Of Becoming Another Syria? http://alt-market.com/articles/3662-is-venezuela-on-the-verge-of-becoming-another-syria

[2] Borger, Julian & Hopkins, Nick | The Guardian (8.3.2013): West training Syrian rebels in Jordan https://www.theguardian.com/world/2013/mar/08/west-training-syrian-rebels-jordan

[3] Rempfer, Kyle | MilitaryTimes (4.2.2019): Military intervention in Venezuela is ‘an option,’ Trump says, as Russia warns against ‘meddling’ https://www.militarytimes.com/news/your-military/2019/02/04/military-intervention-in-venezuela-is-an-option-trump-says-as-russia-warns-against-meddling/

[4] Satakunnan Kansa (25.8.2017): Venezuela: Yhdysvaltojen pakotteet ”pahin aggressio venezuelalaisia kohtaan” https://www.satakunnankansa.fi/a/200351858

[5] Raiskila, Vesa | Vastavalkea (5.2.2019): Juan Guaidó, USA:n hallinnonvaihto-ohjelman tuotos https://vastavalkea.fi/2019/02/05/juan-guaido-usan-hallinnonvaihto-ohjelman-tuotos/

[6] Goodman, Joshua & Smith, Scott | Military.com (15.2.2019): US Military Aircraft to Deliver 250 Tons of Aid to Venezuela Border https://www.military.com/daily-news/2019/02/15/us-military-aircraft-deliver-250-tons-aid-venezuela-border.html

[7] Smith, Brandon | Alt-Market (4.5.2016): How A Collapse In South America Could Trigger Martial Law In The U.S. http://alt-market.com/articles/2883-how-a-collapse-in-south-america-could-trigger-martial-law-in-the-us

[8] Bier, Daniel | FEE (11.5.2015): Venezuela Moves to Natonalize Food, Ration Medicine, Kill Comedy https://fee.org/articles/venezuela-moves-to-natonalize-food-ration-medicine-kill-comedy/

[9] Koivu, Tuuli | Nordea (16.1.2017): Blogi: Trump, älä suututa Kiinaa! https://www.nordea.com/fi/media/uutiset-ja-lehdistotiedotteet/tuuli-koivu/2016/2017-01-16-blogi-trump-ala-suututa-kiinaa.html

[10] Syrmopoulos, Jay | Alt-Market (12.7.2017): Rothschild Controlled Media Outlet – ‘Get Ready for a World Currency by 2018’ http://alt-market.com/articles/3228-rothschild-controlled-media-outlet-get-ready-for-a-world-currency-by-2018

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: