Salaliiton toteuttaminen liian hankalaa sisäpiiriläisille?

Docventures-sarjassa esitettiin 9.9.2015 NSA-vuotaja Edward Snowdenista kertova Laura Poitrasin ohjaama dokumenttielokuva Citizenfour vuodelta 2014. Elokuvan jälkeen ohjelmassa keskusteltiin salaliitoista. Juontajapari Riku Rantalan ja Tuomas Milonoffin lisäksi paikalla olivat F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen sekä toimittaja ja tietokirjailija Hanna Nikkanen. Myöhemmässä vaiheessa joukkoon liittyi vielä Valtiot ja terrorismi (2008) -kirjastaan sekä 11syyskuu.org-sivustostaan tunnettu Hannu Yli-Karjanmaa.

Onko Yhdysvaltain hallituksen levittämiin salaliittoteorioihin uskomista?

Kuva: Wikimedia Commons | Ken Adams

Keskustelun edetessä puheeksi tulivat myös 9/11-iskut, jotka nähdäkseni eivät voineet olla mikään muu kuin salaliitto. Muita vaihtoehtojahan olisivat yksittäisen hullun teko tai että iskun toteuttaneet olisivat etukäteen avoimesti kertoneet suunnitelmistaan. Sen sijaan mistä hyvänsä vähintään kahden henkilön salaisesti suunnittelemasta hankkeestahan voidaan käyttää pahamaineista sanaa salaliitto. Termi on sen verran yksiselitteinen, etten usko kovinkaan monen olevan eri mieltä.

Koska salaliitto luonnollisesti edellyttää salassapitoa, ei aina ole mahdollista täysin aukottomasti selvittää tapahtumien kulkua. Kun joku sitten esittää teorian siitä, kuinka asiat olisivat voineet tapahtua, on kyseessä salaliittoteoria. Olettaisin useimpien olevan yhtä mieltä siitä, että 9/11-iskujen taustalla oli salaliitto. Varsinainen erimielisyyksiä aiheuttava kysymys kuuluukin, että millainen salaliitto sitten oli kyseessä? Ja voimmeko luottaa kansalaisiaan urkkivan ja ehkäpä muutoinkin enemmän tai vähemmän epäluotettavalta vaikuttavan Yhdysvaltain hallituksen esittämään salaliittoteoriaan?

Suuren yleisön keskuudessahan jotkin salaliittoteoriat saavat välillä ansaitsemattaankin osakseen hyväksyntää esimerkiksi onnistuneen mediakampanjan vuoksi, kun taas vallanpitäjien kannalta jollain tapaa kiusalliset teoriat pyritään saattamaan naurunalaisiksi tai muutoin leimaamaan epäpäteviksi tavalla tai toisella. Näinhän varmasti onkin joidenkin teorioiden kohdalla, ja keskustelijat ovatkin oikeassa painottaessaan kriittistä ajattelua. Salaliittoteorioiden kyseenalaistaminen on toki tärkeää, riippumatta siitä, ovatko ne hallituksen vai jonkin muun tahon liikkeelle laskemia.

Todennäköisin selitys?

9/11-iskuihin liittyen Milonoff esitti kysymyksen, olisiko mahdollista, että ellei nyt iskuja suoranaisesti suunniteltu Yhdysvaltain hallituksen toimesta, niin niiden kuitenkin tietoisesti annettiin tapahtua. Nikkanen ei pitänyt todennäköisenä, että laaja joukko pystyisi salaamaan vuosikymmenien ajan mahdollisesti eettisestikin vaikeita valintojansa. Hyppönen puolestaan ei usko niin kutsuttuihin ”inside job” -teorioihin, sillä hänen nähdäksensä sen kaltaisen operaation suorittaminen olisi ollut käytännössä hyvin vaikeaa, eikä näin ollen ole todennäköisin selitys.

Ei kai kukaan ole väittänytkään 9/11-iskuja helpoksi operaatioksi, mutta miksi se olisi ollut Afganistanin luolissa piileskelleelle ja ilmeisesti jonkinlaisesta munuaissairaudestakin kärsineelle Osama bin Ladenille ja hänen arabiterroristeilleen merkittävästi helpompi kuin sisäpiiriläisille? Tässä vaiheessa keskustelu kuitenkin jo siirtyi eteenpäin, joten Hyppönen ei saanut tilaisuutta yksityiskohtaisemmin selittää, miksi iskujen toteuttaminen olisi ollut sisäpiiriläisille vaikeampaa tai miksi sitten Yhdysvaltain hallituksen esittämä salaliittoteoria on hänen mielestään todennäköisin selitys tapahtuneelle. Varmaankin Hyppönen tarkoitti, että bin Laden arabiterroristeineen olisi yksinkertaisin ja suoraviivaisin selitys tapahtuneelle, kun ei sisältäisi mitään monikerroksisen operaation elementtejä. Ymärrän kyllä tietyllä tapaa Hyppösen ajattelua. Jotkin ”vaihtoehtoiset” teoriat ovat kieltämättä melkoisen pitkälle vietyjä ja monimutkaisiakin. Itsekin pidän todennäköisempänä hieman yksinkertaisempia teorioita.

Kakkostorni sortumassa. Kuva: Hans Joachim Dudeck | Wikimedia Commons

Mutta onko sitten ajatus 9/11-iskuista ”false flag” -operaationa liian monimutkainen siinäkin tapauksessa, ettei se kaikin puolin edes täysin poikkeaisi ”virallisesta” teoriasta vai olisiko jopa todennäköistä, että kyseessä olisi ollut jonkin sortin lavastus? Tämän kaltaisen iskun suunnittelu ja läpivienti onnistuneesti vaatisi myös jonkinlaisia älyllisiä ominaisuuksia. Sillä vaikka terroristeilla kävikin hyvä tuuri, olisi iskua suunniteltaessa ollut melko lyhytnäköistä luottaa pääasiassa hyvään onneen, vaan kyllä monenlaisten tilanteiden varalle olisi ollut syytä varautua tämän mittakaavan operaatioon ryhdyttäessä. Toisaalta, se joka kuvittelee tällaisen iskun omissa nimissään tehtynä jollain tapaa keräävän sympatiaa ja/tai edistävän omia päämääriään, ei ole se aivan terävinkään kynä penaalissa. Paljon tehokkaampaahan olisi lavastaa isku vastapuolen tekemäksi. On toki mahdollista, että iskun suorittivat fanaatikot, jotka eivät edes pyrkineet edistämään asiaansa vaan halusivat vain kohahduttaa maailmaa. Iskut suunnitelleella taholla voisi silti kuvitella olevan hieman näkemystä myös seurauksista, ja usein kun kyseessä on korkean profiilin terroriteko, suunnittelijoilla ja suorittajilla onkin jossain määrin eriäviä tavoitteita.

Entä mitenkä todennäköistä sitten on, että vain paperiveitsin aseistautuneet fanaatikot saisivat aikaan näinkin paljon tuhoa tai että toimistopalot saisivat suuret pilvenpiirtäjät romahtamaan? Ennakkotapaukset huomioiden ennen iskuja ei monikaan olisi ehkäpä pitänyt todennäköisenä, että kaksoistornit lopulta sortuvat lentokoneiden törmäyksistä aiheutuneiden tulipalojen vuoksi. Tai varsinkaan, että kolmas pilvenpiirtäjä WTC-7 – johon ei edes lentokonetta osunut – tulisi myös sortumaan tämän tapahtumaketjun seurauksena. En ole fyysikko, enkä ole juurta jaksain perehtynyt kaikkiin mahdollisiin laskelmiin asian tiimoilta, joten en sano, että tornien sortuminen tulipalojen vuoksi mahdotonta olisi, mutta kun vielä huomioidaan niiden sortumistapa ja -nopeus, tuntuisi jonkinlaisten räjähteiden käyttö itsestäni nimenomaan todennäköisimmältä selitykseltä. Todettakoon kuitenkin vielä, että tietenkään todennäköisin selitys ei ole välttämättä se oikea selitys.

Millainen merkitys oli meneillään olleilla saman sisältöisillä harjoituksilla?

Eräs tärkeä seikka, jonka Yli-Karjanmaakin ohjelmassa mainitsi, olivat 9/11-iskujen aikaiset saman sisältöiset sotaharjoitukset. Harjoitusten voisi katsoa olleen eduksi iskut toteuttaneelle taholle, sillä osaltaan ne hämäsivät puolustusjärjestelmiä, kun esimerkiksi lentokonekaappauksia luultiin aluksi vain osaksi meneillään olleita harjoituksia. Osama bin Laden joukkoineen ei varmastikaan kyennyt vaikuttamaan kaikkien näiden useiden eri harjoitusten ajankohtaan. Mutta mikäli hän olisi todella ollut iskujen takana, olisiko hän vain sattunut olemaan onnekas vai olisiko joku vaikutusvaltainen sisäpiiriläinen voinut vihjaista hänelle otollisesta tilaisuudesta iskujen suorittamiseen? Ehkä jopa pyrkien järjestelemään niin, että mahdollisimman paljon eri harjoituksia sattuisi tuolle samalle päivälle.

Toisaalta, mikäli 9/11-iskuihin olisi osallistunut sisäpiiriläisiä, olisivat harjoitukset myös tarjonneet oivallisen kulissin iskujen suunnittelulle ja toteuttamiselle. Tämä olisi varmasti helpottanut käytännön asioita. Monet jollain tapaa iskujen kulkuun suoraan tai epäsuorasti vaikuttaneet eivät välttämättä olisi olleet edes tietoisia osallisuudestaan ennen kuin oli jo liian myöhäistä, mikäli sitten vielä siinäkään vaiheessa olisivat ymmärtäneet mitä todella tapahtui. Kaikilla korkeimmalla tasolla operoivillakaan ei siis välttämättä olisi ollut tietoa täydellisestä suunnanmuutoksesta, joka tässä operaatiossa tulisi tapahtumaan. Tällöin salaliiton ei olisi tarvinnut olla edes mikään erityisen laaja, vaan ehkäpä pieni ydinjoukko olisi kyennyt sen toteuttamaan tai laittamaan alulle.

Kaiken lisäksi, kun asian laita sitten lopulta mahdollisesti olisi valjennut laajemmallekin joukolle, eivät nämä henkilöt, jotka olisivat itsekin olleet mukana valmistelemassa kaikkien aikojen merkittävimmäksi terrori-iskuksi muuntautunutta tapahtumaa – joskin ehkä tietämättään – olisi kenties liiemmin halunneet tulla julkisuuteen tietojensa kanssa. Toisaalta myös media on tehnyt tällaisten paljastusten tekemisen melko haastavaksi. Täytyisi olla hallussa jotakin erityisen raskauttavaa todistusaineistoa, jottei vain suorilta käsin lakaistaisi huuhaa-osioon tai leimattaisi esim. julkisuudenkipeäksi.

Olisikohan Snowdeniakaan otettu todesta, mikäli hän olisi vain omin sanoin kuvaillut NSA:n toimintaa sen sijaan, että vuoti tiedotusvälineille huippusalaisia asiakirjoja. Voisi kuvitella, ettei hän ainakaan olisi saanut kovinkaan paljon palstatilaa. Mutta onhan 9/11-iskujen viralliseen selontekoonkin sopimatonta aineistoa jo nyt olemassa hyvin paljon – joskaan kaikki mahdollinen materiaali ei tietenkään ole validia – eikä ole sanottua, etteikö silläkin saralla joitain paljastuksia vielä tulisi.

Ennen iskuja useat henkilöt pääasiassa FBI:ssä olivat törmänneet informaatioon ”arabien” ja/tai ”ääri-islamistien” aktiviteeteista ja varoittelivat jopa mahdollisista terrori-iskuista. Iskujen jälkeen heidän ponnistelunsa tulivat yleiseen tietouteen ja se, että heidän varoituksiaan ei oltu kuunneltu, laitettiin byrokratian ja hallituksen kykenemättömyyden piikkiin. Michael Collins Piper esittää kirjassaan False Flags (2013), että ehkäpä ei ollutkaan kyse vain byrokratiasta tai kyvyttömyydestä vastata uhkiin, vaan että korkeamman tason toimijoilla oli tiedossaan, että tulevat arabien suorittamat ”kaappaukset” – joiden kuvittelivat olevan osana harjoitustilanteita – ovat Yhdysvaltain ja Israelin tiedustelupalvelujen hallinnassa ja ohjauksessa. Tämän vuoksi FBI-agenttien varoituksista ei olisi piitattu.

9/11-tutkija Webster Griffin Tarpley arvelee ilmapuolustusjärjestelmä NORAD:ssa ja liittovaltion ilmailuhallinto FAA:ssa olleen salaliitosta tietoisia henkilöitä, mutta kuinka sitten oli väitettyjen kaappareiden laita? Kiintoisa seikka heihin liittyen on, että hyvin todennäköisesti ainakin osa heistä oli saanut koulutusta amerikkalaisissa sotilastukikohdissa. Kirjassaan Crossing the Rubicon (2004) Michael Ruppert esittää heidän tai joidenkin heistä olleen osana salaista operaatiota nimeltään OPFOR (Opposition Force), jonka jäsenet tavanomaisesti esittivät terroristeja kaappaustilanteita harjoiteltaessa. Ruppert toteaa kyseessä olleen luultavasti USA:n ja Israelin yhteinen operaatio, sillä näitä harjoituksia suoritettiin myös muualla maailmassa, mutta erityisesti Lähi-idässä.

Piper huomauttaakin, etteivät kaapparitkaan välttämättä olisi olleet tietoisia, että koneiden oli tarkoitus iskeytyä kaksoistorneihin, vaan saattoivat kuvitella kyseessä olleen vain tyypillinen panttivankitilanne. Ratkaisevalla hetkellä sitten jokin taho olisi ottanut koneet etähallintaan. Toki kyseessä saattoivat olla vain riittävän hyväuskoiset kiihkoilijatkin, mutta eräs mahdollisuus joka tapauksessa on, että näille arabeille uskoteltiin heidän osallistuvan Yhdysvaltain hallituksen suojeluksessa suoritettavaan OPFOR-operaation kaltaiseen harjoitukseen.

Lopuksi

Missä määrin sitten olisi ollut kyse ”sisäpiirin keikasta” tai olisiko kyseessä voinut kuitenkin olla myös jossain määrin ulkoisen tahon orkestroima isku? Ja olisiko jälkimmäisessä tapauksessa muita potentiaalisia syyllisiä kuin bin Laden joukkoineen? Eräs näkemys asiasta löytyy tässäkin kirjoituksessa viittaamaani Piperin kirjaan pohjautuvasta kirjoituksestani, jonka voi lukea tästä linkistä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: